Oznámenie č. 176/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Protokolu o zriaďovaní bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvoreného medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky

Čiastka 73/2008
Platnosť od 22.05.2008
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 24. apríla 2008 v súlade s článkom 9

176

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. apríla 2008 bol v Bratislave podpísaný Protokol o zriaďovaní bilingválnych sekcií na gymnáziách v Slovenskej republike uzatvorený medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky.

Protokol nadobudol platnosť 24. apríla 2008 v súlade s článkom 9.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.