Oznámenie č. 162/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Rámcovej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Švajčiarskou federálnou radou o implementácii Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov v rámci rozšírenej Európskej únie

Čiastka 66/2008
Platnosť od 01.05.2008
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. marca 2008 v súlade s článkom 11 ods. 5.

Pôvodný predpis

01.05.2008