Zákon č. 130/2008 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

Čiastka 55/2008
Platnosť od 17.04.2008
Účinnosť od 01.05.2008

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2008 Aktuálne znenie