Oznámenie č. 110/2008 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010

Čiastka 42/2008
Platnosť od 01.04.2008
Redakčná poznámka

Program spolupráce nadobudol platnosť 6. februára 2008 v súlade s článkom 10.

110

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2008 bol v Bukurešti podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010.

Program spolupráce nadobudol platnosť 6. februára 2008 v súlade s článkom 10.

Do textu programu možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve školstva Slovenskej republiky.