Nariadenie vlády č. 107/2008 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

(v znení č. 272/2019 Z. z.)

Čiastka 41/2008
Platnosť od 29.03.2008
Účinnosť od 01.09.2019