Redakčné oznámenie č. r1/c199/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 429/2007 Z. z.

Čiastka 199/2007
Platnosť od 18.10.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 429/2007 Z. z. o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi mexickými o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

V podpisovej doložke k zmluve a v podpisovej doložke k protokolu má byť namiesto mena „Patricia Espinosa Campellano“ správne uvedené meno „Patricia Espinosa Cantellano“.