Redakčné oznámenie č. r1/c16/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 367/2006 Z. z.

Čiastka 16/2007
Platnosť od 17.01.2007