Redakčné oznámenie č. r1/c131/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 265/2007 Z. z.

Čiastka 131/2007
Platnosť od 28.06.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 265/2007 Z. z. o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), ktorým sa mení a dopĺňa uvedený dohovor

V texte oznámenia namiesto slov „u generálneho tajomníka Rady Európy“ majú byť správne uvedené slová „u generálneho tajomníka Rady Európskej únie“.