Redakčné oznámenie č. r1/c129/2007 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 262/2007 Z. z.

Čiastka 129/2007
Platnosť od 27.06.2007

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 262/2007 Z. z. o prijatí Protokolu vypracovaného na základe článku 43 ods. 1 Dohovoru o zriadení Európskeho policajného úradu (Dohovor o Europole), pozmeňujúceho článok 2 a prílohu k tomuto dohovoru

V texte oznámenia namiesto slov „u generálneho tajomníka Rady Európy“ majú byť správne uvedené slová „u generálneho tajomníka Rady Európskej únie“.