Nariadenie vlády č. 85/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2006 Z. z. o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia pri lekárskom ožiarení

Čiastka 49/2007
Platnosť od 01.03.2007
Účinnosť od 01.03.2007 do31.03.2018
Zrušený 87/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.03.2007 - 31.03.2018