Vyhláška č. 620/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007 do10.06.2010
Účinnosť od 01.01.2008 do10.06.2010
Zrušený 129/2010 Z. z.