Oznámenie č. 62/2007 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia o číslovacom pláne

Čiastka 39/2007
Platnosť od 10.02.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

62

OZNÁMENIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. vydal

opatrenie z 1. februára 2007 č. O – 14/2007 o číslovacom pláne.

V tomto opatrení úrad uvádza pravidlá zostavovania a používania čísel a všeobecné podmienky na ich prideľovanie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2007.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 2/2007 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.