Nariadenie vlády č. 619/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 594/2006 Z. z. o technických požiadavkách interoperability systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc

Čiastka 255/2007
Platnosť od 21.12.2007 do31.12.2009
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2009
Zrušený 513/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2008 - 31.12.2009

Pôvodný predpis

21.12.2007