Oznámenie č. 583/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia

Čiastka 244/2007
Platnosť od 18.12.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2008.

583

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 2007 bola v Bratislave a v Readingu podpísaná Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a Európskym centrom pre strednodobé predpovede počasia.

Dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2008.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.