Zákon č. 519/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 400/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 219/2007
Platnosť od 21.11.2007
Účinnosť od 01.11.2009