Zákon č. 517/2007 Z. z.Zákon o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 218/2007
Platnosť od 21.11.2007
Účinnosť od 14.01.2019