Zákon č. 508/2007 Z. z.Zákon o zvýšení výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov v roku 2007

Čiastka 215/2007
Platnosť od 16.11.2007
Účinnosť od 01.12.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2007 Aktuálne znenie