Oznámenie č. 486/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave

Čiastka 205/2007
Platnosť od 25.10.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 29. októbra 2007 v súlade s článkom 12 ods. 1.

486

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. februára 2007 bola v Kyjeve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o medzinárodnej kombinovanej doprave.

Dohoda nadobudne platnosť 29. októbra 2007 v súlade s článkom 12 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.