Oznámenie č. 458/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 13. júna 2005 č. 1300/M-2005 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb

Čiastka 194/2007
Platnosť od 10.10.2007
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2007.