Vyhláška č. 402/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 231/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve

Čiastka 173/2007
Platnosť od 31.08.2007 do31.08.2009
Účinnosť od 01.09.2007 do31.08.2009
Zrušený 313/2009 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2007 - 31.08.2009

Pôvodný predpis

31.08.2007