Zákon č. 343/2007 Z. z.Zákon o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)

Čiastka 149/2007
Platnosť od 26.07.2007
Účinnosť od 01.07.2015