Oznámenie č. 337/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o skončení platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín

Čiastka 148/2007
Platnosť od 26.07.2007
Redakčná poznámka

Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.

337

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 992 z 22. októbra 2003 schválila skončenie platnosti Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény rastlín a ochrany rastlín (oznámenie č. 91/2003 Z. z.).

Platnosť dohody sa skončila 1. mája 2004.