Oznámenie č. 310/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb

Čiastka 140/2007
Platnosť od 12.07.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

310

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. mája 2006 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb.

Dohoda nadobudne platnosť 13. júla 2007 v súlade s článkom 14 ods. 1.

Do textu dohody je možné nazrieť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.