Vyhláška č. 303/2007 Z. z.Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín

Čiastka 137/2007
Platnosť od 05.07.2007 do30.09.2010
Účinnosť od 01.08.2007 do30.09.2010
Zrušený 377/2010 Z. z.