Vyhláška č. 3/2007 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasujú ochranné pásma prírodných minerálnych zdrojov v Novej Ľubovni

Čiastka 3/2007
Platnosť od 05.01.2007
Účinnosť od 15.01.2007