Oznámenie č. 282/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 129/2007
Platnosť od 27.06.2007

282

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 12. júna 2007 uložená kolektívna zmluva vyššieho stupňa a tieto dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2007 z 30. marca 2007 uzavretá medzi Asociáciou vodárenských spoločností

a

Odborovým zväzom DREVO, LESY, VODA.

2. Dodatok č. 5 zo 17. apríla 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 – 2006 z 29. apríla 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 2 z 11. mája 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2006 – 2007 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG, Odborovým zväzom KOVO, Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

4. Dodatok č. 2 z 22. mája 2007 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2005 – 2006 z 9. septembra 2005 uzavretej medzi Odborovým zväzom METALURG

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.