Nariadenie vlády č. 239/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach výberu žiadostí o zaradenie do agroenvironmentálneho opatrenia

Čiastka 107/2007
Platnosť od 24.05.2007
Účinnosť od 01.06.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2007 Aktuálne znenie