Oznámenie č. 231/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov

Čiastka 103/2007
Platnosť od 16.05.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 24. februára 2007 v súlade s článkom 7 ods. 2.

231

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 16. októbra 2006 bola v Hanoji uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky o vzájomnom zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických pasov a o uľahčení vydávania víz pre držiteľov služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť 24. februára 2007 v súlade s článkom 7 ods. 2.