Nariadenie vlády č. 23/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na určité komponenty a charakteristiky poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Čiastka 15/2007
Platnosť od 13.01.2007
Účinnosť od 01.04.2014 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.