Oznámenie č. 229/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády

Čiastka 102/2007
Platnosť od 15.05.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. novembra 2006 v súlade s článkom 4 ods. 1.

229

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2005 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi Českou republikou, Poľskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodnej brigády.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohodou súhlas svojím uznesením č. 1766/2005. Prezident dohodu ratifikoval 23. augusta 2005.

Dohoda nadobudla platnosť 11. novembra 2006 v súlade s článkom 4 ods. 1.