Oznámenie č. 223/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Memoranda o porozumení „Stredoeurópska spolupráca v školstve pre celoživotné vzdelávanie“ na obdobie 2007 – 2012

Čiastka 101/2007
Platnosť od 10.05.2007
Redakčná poznámka

Memorandum nadobudlo platnosť 12. apríla 2007 v súlade s článkom 12.

223

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. apríla 2007 bolo vo Viedni podpísané Memorandum o porozumení „Stredoeurópska spolupráca v školstve pre celoživotné vzdelávanie“ na obdobie 2007 – 2012. Memorandum bolo podpísané podpredsedom vlády a ministrom školstva Slovenskej republiky Jánom Mikolajom a ministrami školstva Českej republiky, Maďarskej republiky, Rakúskej republiky a Slovinskej republiky.

Memorandum nadobudlo platnosť 12. apríla 2007 v súlade s článkom 12.

Do textu memoranda možno nahliadnuť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky, na webovej stránke ministerstva školstva a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.