Zákon č. 218/2007 Z. z.Zákon o zákaze biologických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 98/2007
Platnosť od 04.05.2007
Účinnosť od 01.01.2019