Nariadenie vlády č. 211/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 589/2006 Z. z.

Čiastka 94/2007
Platnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Účinnosť od 01.05.2007 do30.06.2010
Zrušený 296/2010 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2007 - 30.06.2010

Pôvodný predpis

01.05.2007