Oznámenie č. 208/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2007

Čiastka 92/2007
Platnosť od 27.04.2007
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2007.