Oznámenie č. 202/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu

Čiastka 90/2007
Platnosť od 26.04.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2006 v súlade s článkom 6 ods. 1.

202

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. februára 2006 bola v Kábule podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Afganskej islamskej republiky o darovaní vojenského materiálu.

Dohoda nadobudla platnosť 7. decembra 2006 v súlade s článkom 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.