Zákon č. 191/2007 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a o doplnení zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov

(v znení č. 324/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 87/2007
Platnosť od 21.04.2007 do31.12.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do30.06.2019
Zrušený 354/2011 Z. z.