Oznámenie č. 188/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010

Čiastka 85/2007
Platnosť od 19.04.2007
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 22. marca 2007 v súlade s článkom 11.