Nariadenie vlády č. 182/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 293/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zariadenia na ochranu pred neoprávneným použitím motorových vozidiel

Čiastka 82/2007
Platnosť od 04.04.2007 do31.10.2014
Účinnosť od 15.04.2007 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.