Nariadenie vlády č. 167/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 517/2006 Z. z. o technických požiadavkách na systém čelnej ochrany motorových vozidiel

Čiastka 78/2007
Platnosť od 31.03.2007 do23.11.2009
Účinnosť od 15.04.2007 do23.11.2009
Zrušený 415/2009 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2007 - 23.11.2009