Nariadenie vlády č. 165/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 583/2006 Z. z. o technických požiadavkách na zníženie emisií znečisťujúcich látok zo vznetových motorov a zo zážihových motorov poháňaných zemným plynom alebo skvapalneným ropným plynom

Čiastka 78/2007
Platnosť od 31.03.2007 do30.12.2013
Účinnosť od 15.04.2007 do30.12.2013
Zrušený 393/2013 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2007 - 30.12.2013

Pôvodný predpis

31.03.2007