Oznámenie č. 15/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o zdaňovaní príjmu z úspor medzi Slovenskou republikou a Jersey

Čiastka 10/2007
Platnosť od 10.01.2007
Účinnosť do 13.11.2016
Zrušený 211/2017 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januára 2005 v súlade s článkom 15 a v súlade s článkom 17 ods. 1 sa uplatňuje od 1. júla 2005 v zmysle oznámenia č. 267/2005 Z. z.

Pôvodný predpis

10.01.2007