Oznámenie č. 144/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv na výsledky duševnej činnosti

Čiastka 69/2007
Platnosť od 24.03.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 6. marca 2007 v súlade s článkom 13 ods. 1.

144

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. novembra 2006 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o zabezpečení vzájomných záujmov pri využívaní a rozdelení práv na výsledky duševnej činnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 6. marca 2007 v súlade s článkom 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.