Nariadenie vlády č. 143/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 192/2006 Z. z. o technických požiadavkách na sedadlo vodiča poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov

Čiastka 69/2007
Platnosť od 24.03.2007
Účinnosť od 15.04.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.