Nariadenie vlády č. 137/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 327/2006 Z. z. o technických požiadavkách na ochranné konštrukcie chrániace vodiča pri prevrátení poľnohospodárskych kolesových traktorov a lesných kolesových traktorov skúšané statickým testovaním

Čiastka 69/2007
Platnosť od 24.03.2007
Účinnosť od 15.04.2007 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.