Nariadenie vlády č. 119/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka

Čiastka 66/2007
Platnosť od 22.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

22.03.2007