Oznámenie č. 118/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky

Čiastka 65/2007
Platnosť od 17.03.2007
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2007 v súlade s čl. 6 ods. 1.

118

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 5. februára 2007 bola v Pekingu podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva Čínskej ľudovej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 5. februára 2007 v súlade s čl. 6 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky.