Nariadenie vlády č. 113/2007 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka

Čiastka 62/2007
Platnosť od 17.03.2007
Účinnosť od 01.04.2007

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.04.2007 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

17.03.2007