Oznámenie č. 105/2007 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2007 – 2010

Čiastka 57/2007
Platnosť od 13.03.2007
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 5. februára 2007 v súlade s článkom 8.

Pôvodný predpis

13.03.2007