Redakčné oznámenie č. r1/c83/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 132/2006 Z. z.

Čiastka 83/2006
Platnosť od 25.04.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 132/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá

V čl. II namiesto slov „piateho, ôsmeho a deviateho“ majú byť správne uvedené slová „šiesteho, deviateho a desiateho“.