Redakčné oznámenie č. r1/c259/2006 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z.

Čiastka 259/2006
Platnosť od 29.12.2006

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 372/2006 Z. z. o technických požiadavkách na niektoré komponenty a charakteristiky dvojkolesových motorových vozidiel a trojkolesových motorových vozidiel

V § 73 ods. 2 má byť namiesto „1. júla 2007“ správne uvedené „1. januára 2007“.